Logotyp

Paul Brändströms Fond

Paul Brändströms Fond bildades 2006 med syftet att främja nyföretagande bland unga entreprenörer inom Söderhamns kommun.

Varje år delar fonden ut ekonomiska bidrag, i form av stipendium, till unga entreprenörer som visar prov på uppfinningsrikedom och framåtanda.

Ur fonden kan Du som driver företag i Söderhamns kommun söka bidrag för insatser som gagnar utvecklingen av din verksamhet, i första hand för marknadsföring, men medel kan även beviljas för andra aktiviteter.

Fonden vänder sig i huvudsak till unga entreprenörer upp till 35 år men du rekommenderas ändå söka om du skulle vara något eller några år äldre. Om din ansökan inte skulle falla inom ramen för fondens verksamhet kan din ansökan slussas vidare till andra fonder.

Fonden har möjlighet att dela ut bidrag två gånger per år. Ansökan till fonden kan göras till den sista februari eller sista augusti. Fondens styrelse behandlar inkomna ansökningar årligen under mars respektive september.

Ansökan kan du göra på ansökningsblanketten under flik Ansökan.

Välkommen med din ansökan.

Tommy Hammarbäck
Ordförande

Producerat av Kenworld Computer AB